Jak rejestrować loty?

Runway Pilot School prowadzi elektroniczny zapis lotów dla Pilotów wynajmujących samoloty oraz Pilotów będących w procesie szkolenia. Każdy wykonany lot musi być zapisany w elektronicznym zapisie lotów. Za wprowadzenie lotu do elektronicznego zapisu lotów odpowiedzialny jest Pilot dowódca statku powietrznego.

 

Piloci wynajmujący samoloty

W celu prawidłowej ewidencji lotu w elektronicznym zapisie lotów, Pilot wynajmujący samolot w Runway Pilot School powinien wykonać następujące czynności.

 

Przed lotem:

  1. Zarejestrować pokładowy dziennik techniczny (PDT) dla egzemplarza samolotu na który będzie wykonywał lot. W tym celu należy zalogować się do systemu PDT pod dostępnego tutaj. Wydrukowany egzemplarz PDT musi znajdować się na pokładzie samolotu podczas wykonywania lotu.

 

Po locie:

  1. Uzupełnić pokładowy dziennik techniczny (PDT) w systemie PDT oraz uzupełnić wydrukowany egzemplarz PDT a następnie umieścić go w segregatorze samolotu, którego dotyczy dokument.
  2. Wypełnić elektroniczny zapis lotów dostępny w systemie PDT.

 

Piloci w trakcie szkolenia

Zapis lotów szkolnych prowadzony jest przez Instruktora prowadzącego szkolenie z wykorzystaniem wewnętrznego elektronicznego zapisu lotów do którego dostęp mają Instruktorzy Runway Pilot School.