Szkolenie Praktyczne do lotów

według wskazań przyrządów IR(A)

{chronocontact}kontaktmini{/chronocontact}

AddThis Social Bookmark Button

Proces szkolenia do uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów (IR – Instrument Rating) składa się z Kursu Teoretycznego oraz Szkolenia Praktycznego, które realizowane jest po zakończeniu części teoretycznej. Szkolenie praktyczne realizowane jest w oparciu o program szkolenia, którego celem jest nauka pilotażu samolotu w oparciu o zestaw przyrządów, następnie nauka poruszania się w kontrolowanej przestrzeni zgodnie z zasadami lotów IFR (Instrument Flight Rules). Ćwiczenia realizowane w procesie szkolenia koncentrują się głównie na doskonaleniu technik odczytu i interpretacji wskazań przyrządów oraz wykorzystaniu urządzeń awioniki do prowadzenia nawigacji według nawigacyjnych stacji naziemnych oraz systemu GPS.

Program szkolenia praktycznego przewiduje minimum 50 godzin lotów szkolnych, z czego 35 godzin realizowanych jest w symulatorze lotów a kolejne 15 godzin z wykorzystaniem samolotu jednosilnikowego wyposażonego w zestaw przyrządów do lotów IFR. Przystąpienie do szkolenia warunkuje posiadanie Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego lub Zawodowego oraz orzeczenia lotniczo-lekarskiego drugiej lub pierwszej klasy. Kolejnym warunkiem, który musi być spełniony przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego jest ukończenie kursu teoretycznego w uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów. Z uwagi na fakt, że kurs do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego zawiera w sobie zakres materiału do uprawnienia na samoloty wielosilnikowe, do realizacji opisywanego szkolenia praktycznego można przystąpić po odbyciu kursu do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego.

Jakie wymagania musisz spełnić, żeby rozpocząć szkolenie praktyczne do  uprawnień Instrument Rating

  1. Posiadać Licencję Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) lub Licencję Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) wydaną zgodnie z przepisami JAR-FCL lub ICAO
  2. Posiadać aktualne orzeczenie lotniczo – lekarskie bez ograniczenia wykonywania lotów IFR stosownie do licencji  klasy I lub II
  3. Ukończyć i zaliczyć z wynikiem pozytywnym, prowadzony metodą stacjonarną lub zaoczną, teoretyczny kurs do uprawnienia IR(A) bądź kurs do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A) (jeżeli od daty ukończenia kursu upłynęło więcej niż 12 miesięcy to należy zdać egzamin KWT z zakresu wymaganego do uzyskania uprawnienia IR(A), można to zrobić u nas w szkole)
  4. Posiadać uprawnienia  do VFR Noc
  5. Posiadać minimum 50 godzin nalotu jako dowódca ( PIC)

Czy muszę mieć zdany egzamin ATPL(A) przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzedu Lotnictwa Cywilnego żeby przystąpić do szkolenia praktycznego IR(A)?

Żeby przystąpić do szkolenia praktycznego do uprawniania do lotów według wskazań przyrządów IR(A) musisz mieć ukończony kurs teoretyczny i posiadać zaświadczenie o jego ukończeniu wystawione przez Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Wpisanie uprawnienia do Licencji Pilota wiąże się z pozytywnym zaliczeniem egzaminu praktycznego oraz teoretycznego przez Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przeczytaj dalej o ile poszerzymy Twój zakres wiedzy przygotowując Cię do lotów według wskazań przyrządów.


Szkolenie Praktyczne dostępne jest w poniższych opcjach.

Szkolenie do uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów (IR - Instrument Rating) realizujemy w jednej opcji z wykorzystaniem samolotu wyposażonego w technologie awioniki najwyższego w General Aviation poziomu.

box-small-szkolenie-praktyczne-iraico_c172

Samolot Piper PA28 Archer III

Zaawansowane szkolenie wymaga równie zaawansowanego sprzętu, Piper PA28 Archer III technologią GPS w postaci dwóch zintegrowanych urządzeń awioniki Garmin GNS 430 to świetne narzędzie do szkolenia Pilotów w lotach z wykorzystaniem przyrządów (IR – Instrument Rating). Wartości jakie płyną z posiadania umiejętności pełnego wykorzystania funkcjonalności nowoczesnych urządzeń awioniki doceni zarówno Pilot Turystyczny jak i Pilot, którego celem jest kariera zawodowa. Wykorzystanie symulatora lotów w procesie szkolenia pozwala zoptymalizować koszty oraz czyni sam proces szkolenia wydajniejszym.

24 000 PLN

Co muszę zrobić, żeby przystąpić do szkolenia praktycznego?

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie jest proste, możesz wszystko załatwić przez Internet.

  1. Upewnij się, czy spełniasz minimalne wymagania warunkujące przystąpienie do szkolenia, informację o nich znajdziesz w tym artykule.
  2. Napisz do nas email wypełniając formularz kontaktowy podając następujące informacje: Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, nazwa i opcja szkolenia.
  3. W informacji zwrotnej umówimy się z Tobą na spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie w celu omówienia toku szkolenia oraz podpisania umowy na wybrane szkolenie praktyczne.
  4. Jeżeli odbyłeś u nas kurs teoretyczny skorzystaj z preferencji cenowych dla lojalnych klientów w opcji „Kurs Teoretyczny w zestawie ze Szkoleniem Praktycznym w lepszej cenie”.
  5. Gotowe ! Wsiadamy do samolotu i zaczynamy szkolenie.

Przeczytaj wpisy powiązane na blogu Runway Pilot Club

Rozwijaj swoją lotniczą pasję zdobywając uprawnienia wyższego poziomu

ATPL(A)

Kurs Teoretyczny do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A)

Wykonaj kolejny krok po otrzymaniu Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego, kurs ATPL(A) łączy w sobie przygotowanie teoretyczne do uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów, na samoloty wielosilnikowe oraz Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego.

4 000 PLN
więcej
Szkolenie Praktyczne do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A)

Szkolenie Praktyczne do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A)/ME

Spełnij swoje marzenia i zamień pasję w sposób na życie. Kontynuuj szkolenie do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) realizując je w połączeniu z uprawnieniem do lotów na samolotach wielosilnikowych ME. Twoim celem jest zdobycie kompletu uprawnień, żeby zaistnieć na rynku pracy Pilotów.

od 22 000 PLN
więcej
Kurs angielskiej frazeologii lotniczej Aviation English ICAO Level 4+

Kurs angielskiej frazeologii lotniczej Aviation English ICAO Level 4+

Lataj również poza granice Polski, do krajów UE oraz należących do strefy Schengen niema potrzeby odpraw celnych. Na kursie frazeologii angielskiej zdobędziesz umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem ustandaryzowanych zwrotów w języku angielskim.

3 000 PLN
więcej

Recenzje użytkowników

Brak recenzji użytkowników dla tej pozycji.

Aby dodać recenzje zarejestruj się lub zaloguj.