logo-blog

Szkolenie od zera do ATPL(A)

Jeżeli chcesz rozpocząć szkolenie do uzyskania zawodu Pilota Samolotowego, a nie wiesz jak wygląda proces tego szkolenia, to poniższy wpis da Ci ogólne pojęcie o tym jakie etapy składają się na całościowe szkolenie do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A).


Od czego zacząć karierę Pilota?

Zaczyna się zawsze od Kursu Teoretycznego do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A), który kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego z kursu teoretycznego można przystąpić do szkolenia praktycznego do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A), którego koszt zależy od samolotu na jakim odbywa się to szkolenie oraz od trybu w jakim realizowana jest płatność.


Kiedy zdaje się egzaminy na Licencję Pilota Turystycznego PPL(A)?

Po zakończeniu kursu teoretycznego PPL(A) można sukcesywnie zdawać egzaminy teoretyczne do Licencji Pilota Turystycznego przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Opłatę za egzaminy teoretyczne do Licencji Pilota Turystycznego określa i pobiera Urząd Lotnictwa Cywilnego i te koszty nie są uwzględnione w opłacie za kurs teoretyczny bądź szkolenie praktyczne PPL(A) w naszej szkole.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów teoretycznych do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego oraz po zakończeniu szkolenia praktycznego w naszej szkole przystępuje się do egzaminu praktycznego do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A).

Egzamin praktyczny odbywa się z Instruktorem Egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Czas lotu egzaminacyjnego to około dwie godziny, koszt tego lotu nie jest wliczony w cenę szkolenia praktycznego, Uczeń Pilot wynajmuje samolot na potrzebę egzaminu będąc już poza procesem szkolenia praktycznego. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem wynajmu samolotów w naszej szkole. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu praktycznego Pilot otrzymuje Licencję Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A).


Czy mogę od razu przystąpić do szkolenia do licencji zawodowej CPL(A)?

Posiadając Licencją Pilota Samolotowego Turystycznego można od razu przystąpić do Kursu Teoretycznego do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A), który łączy w sobie przygotowanie teoretyczne do następujących szkoleń praktycznych:

 • Uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów IR(A)
 • Uprawnienia do lotów na samolotach wielosilnikowych MEPL
 • Szkolenie praktyczne do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A)

Ukończenie Kursu Teoretycznego do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego warunkuje przystąpienie do wyżej wymienionych szkoleń praktycznych.


Czy po odbyciu Kursu Teoretycznego do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A) mogę od razu przystąpić do szkolenia praktycznego do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A)?

Przystąpienie do szkolenia praktycznego do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) warunkują dodatkowo minimalne wartości nalotu ogólnego, dowódczego oraz inne wymagania opisane szczegółowo na stronie poświeconej Szkoleniu Praktycznemu do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A).


Co jeżeli nie spełniam minimalnych wymagań odnośnie nalotu, żeby rozpocząć szkolenie do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A)?

Minimalne wartości nalotu zarówno dowódczego jak i ogólnego są określone, żeby Pilot przystępujący do szkolenia do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) dysponował własnym doświadczeniem lotniczym na poziomie pozwalającym mu na swobodną realizację zadań wynikających z uprawnień licencji CPL(A).

Doświadczenie lotnicze można zdobywać na dwa sposoby:

 • Realizując kolejne szkolenia podwyższające umiejętności lotnicze i na poziomie Pilota Samolotowego Turystycznego są nimi najczęściej: Szkolenie do lotów nocnych w warunkach VFR Szkolenie oraz do uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów
 • Wykonując loty turystyczne w celu budowania nalotu oraz doświadczenia lotniczego.

W toku realizacji powyższych szkoleń lub lotów turystycznych Pilot buduje minimalną wartość wylatanych godzin, która, wraz z innymi elementami, warunkuje przystąpienie do szkolenia praktycznego do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A).


Ile czasu potrzebuję na wyszkolenie się do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A)?

Czas trwania szkolenia zależy od indywidualnej dyspozycji czasowej Ucznia Pilota oraz jego predyspozycji do postępów w szkoleniu. Można jednak powiedzieć, że skupiając się na zawodowym szkoleniu lotniczym można zakończyć cały proces w ciągu dwóch sezonów, czyli praktycznie w ciągu dwóch lat, uwzględniając w tym czasie realizację niezbędnych kursów teoretycznych w okresach zimowych a szkoleń praktycznych w okresach letnich.

Zakładając, że będziemy szkolić się intensywnie, to w uproszczeniu, proces szkolenia do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) może wyglądać następująco:

SEZON I

Okres zimy lub wczesnej wiosny

 • Kurs Teoretyczny do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A)


Okres wiosny i lata

 • Szkolenie Praktyczne do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A)
 • Zdawanie egzaminów teoretycznych przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A)


Okres lata i jesieni

 • Zakończenie szkolenia praktycznego egzaminem praktycznym
 • Otrzymanie Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A)
 • Wykonywanie lotów turystycznych w celu budowania nalotu oraz zdobywania doświadczenia lotniczego.


Okres jesieni i zimy

 • Podjęcie Kursu Teoretycznego do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A)

 

SEZON II

Okres zimy lub wczesnej wiosny

 • Ukończenie kursu do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A)


Okres wiosny i lata

 • Wykonywanie lotów turystycznych w celu budowania nalotu i doświadczenia lotniczego
 • Realizacja szkolenia praktycznego do lotów nocnych co warunkuje przystąpienie do szkolenia praktycznego CPL(A)
 • Realizacja szkolenia praktycznego do uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów IR(A), co nie jest warunkiem do przystąpienia do szkolenia praktycznego CPL(A), ale jest uprawnieniem koniecznym w obecnych czasach do rozpoczęcia kariery Pilota Samolotowego Zawodowego


Okres lata i jesieni

 • Osiągnięcie progowych warunków oraz rozpoczęcie szkolenia praktycznego do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) oraz uprawnienia do lotów na samolotach wielosilnikowych MEPL, jako części zintegrowanego procesu szkolenia do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A).


Okres jesieni i zimy

 • Sukcesywne zdawanie egzaminów teoretycznych przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A)


Okres wiosenny

 • Zdanie egzaminu praktycznego do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) oraz uzyskanie licencji.

 

(72 głosów, średnia ocena 4.03 na 5)

Logowanie

Runway Pilot Club

Zapraszamy Cię do czynnego udziału w społeczności szkoły, dziel się swoją wiedzą z innymi dołączając do dyskusji pod wpisami na blogu Runway Pilot Club.